Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης για τη δημιουργία Έδρας Συμβουλίου Δασών στη Σύρο

13 Απριλίου, 2022 14:58

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, συνεδρίασε τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, σε μεικτή συνεδρίαση ,  μετά από την υπ΄αριθ. πρωτ. 6222/07-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο για συζήτηση και λήψη αποφάσεως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

εγκρίνει το κάτωθι Ψήφισμα

ΨΗΦΙΣΜΑ

  1. Αιτούμεθα την ίδρυση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, με έδρα τη Σύρο και τοπική αρμοδιότητα τα νησιά των Κυκλάδων, όπως ακριβώς έγινε για την Περιφέρεια της Δωδεκανήσου με έδρα την Ρόδο. Δεν είναι δυνατόν οι υποθέσεις των Κυκλαδιτών να εξετάζονται στον Πειραιά, από Επιτροπή που δεν έχει σχέση με το Κυκλαδικό τοπίο, από τη στιγμή που η Σύρος είναι έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και πληροί τα κριτήρια του άρθρου 149 του Ν. 4819/2021.
  2. Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί : 
    α) στο ΥΠΕΝ / Γενική Γραμματεία Δασών, β) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου / Γραφείο Συντονιστή, γ) στον κ. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ε) στους κ.κ. Βουλευτές Νομού Κυκλάδων, στ) στον Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου και ζ) στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ