ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2022 (ΑΠ:14757/02-08-2022) ME ΑΔΑ:ΩΜΧ0ΩΗΟ-Θ2Ψ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

26 Αυγούστου, 2022 14:20
  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6ΩΡΗΣ & 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗ
  4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6ΩΡΗΣ & 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6ΩΡΗΣ ΚΑΙ 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 6ΩΡΗΣ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ