ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΣΟΧ 1/2021 (ΑΠ:5296/13-08-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

1 Σεπτεμβρίου, 2021 13:38

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΣΟΧ 1/2021 (ΑΠ:5296/13-08-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ετικέτες: