Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης ενός (1) δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση ειδικής έμμισθης εντολής στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

5 Ιουλίου, 2023 12:18

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4194/2013 (Άρθρα 42 έως 45) «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Α/2013), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις όμοιες του Ν. 4370/2016, Άρθρο 60 παρ. 7 (ΦΕΚ 37/τ.Α/2016).

Ετικέτες: