Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2021 “Σύρος Πολιτισμός”

18 Ιουνίου, 2021 20:50

Το φετινό μας πρόγραμμα «Σύρος – Πολιτισμός 2021» θα είναι στη διάθεση του κοινού σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή, προκειμένου να επικαιροποιείται έγκαιρα και άμεσα σε περίπτωση αναγκαίων μεταβολών, λόγω των ειδικών υγειονομικών συνθηκών.

Πρόγραμμα Πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ετικέτες: