Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ

4 Αυγούστου, 2021 11:16

Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022» για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ παρατείνεται ως ακολούθως: 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχήςέως 08/8/2021
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων13/8/2021
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 14/8/2021 – 18/8/2021 
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 20/8/2021 
Ετικέτες: