Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στον υφιστάμενο «Κομβικό Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «1200319 ΓΑΛΗΣΣΑΣ» της εταιρίας WIND».

14 Ιανουαρίου, 2021 14:37

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στον υφιστάμενο «Κομβικό Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «1200319 ΓΑΛΗΣΣΑΣ» της εταιρίας WIND».