Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και την επέκταση του ΧΥΤΑ ν. Σύρου – Ερμούπολης (ΠΕΤ 2205780717)»

6 Οκτωβρίου, 2022 12:53

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και την επέκταση του ΧΥΤΑ ν. Σύρου – Ερμούπολης (ΠΕΤ 2205780717)»