Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Κατασκευή και Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, δικτύου αγωγών συλλογής – μεταφοράς λυμάτων καθώς και δικτύου διάθεσης επεξεργασμένων για τους οικισμούς Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Γαλησσά και Βήσσα Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

22 Αυγούστου, 2022 13:17

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Κατασκευή και Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, δικτύου αγωγών συλλογής – μεταφοράς λυμάτων καθώς και δικτύου διάθεσης επεξεργασμένων για τους οικισμούς Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Γαλησσά και Βήσσα Δήμου Σύρου Ερμούπολης.