Κύρωση κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) στον οικισμό Φοίνικα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

15 Ιουνίου, 2021 13:58

Η Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους για τον δρόμο που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Φοίνικα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης να προσέλθουν στην υπηρεσία μας από 18-6-2021 και για 20 μέρες από τις 09:00 έως τις 14:00, να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την υπ’αριθμόν 112/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την κύρωση του αποτυπωμένου στο διάγραμμα αυτό κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-3-2001 ) και της υπ’αριθμ. 39608/14-9-2011 (ΦΕΚ 2200Β΄/30-9-2011) Απόφασης και να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου.