Ημερήσια Διάταξη Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 19/2021 στις 02-08-2021

29 Ιουλίου, 2021 13:28

Ημερήσια Διάταξη Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 19/2021 στις 02-08-2021