Ημερήσια Διάταξη Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 25/2021 στις 15-09-2021

10 Σεπτεμβρίου, 2021 12:41

Ημερήσια Διάταξη Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 25/2021 στις 15-09-2021