Ημερήσια Διάταξη 32/2023 Κατεπείγουσας Ειδικής Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 18-09-2023

15 Σεπτεμβρίου, 2023 14:09

Ημερήσια Διάταξη 32/2023 Κατεπείγουσας Ειδικής Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 18-09-2023

Ετικέτες: