Εργαστήριο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Ερμούπολης

9 Μαρτίου, 2023 9:27

Με την ολοκλήρωση του 1ου εργαστηρίου συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Ερμούπολης, όποιος επιθυμεί – μπορεί να καταθέσει τις προτάσεις του ή τυχόν υποστηρικτικό υλικό (όπως π.χ. καταγραφές και στατιστικά στοιχεία για την ένταση των προβλημάτων) στο email : gdafnos@remaco.gr, υπόψιν κ. Γιώργου Δάφνου, μέχρι τις 13 Μαρτίου 2023, ώστε να καταρτιστεί το πρώτο (ενδεικτικό) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Ερμούπολης το οποίο θα δημοσιοποιηθεί για ευρεία διαβούλευση.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης