Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

19 Νοεμβρίου, 2020 12:42

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, για την περίοδο 2014-2020. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με την Πράξη «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Τουριστικού Προσβάσιμου Θαλάσσιου Προορισμού της παραλίας του Γαλησσά και των Αγκαθωπών» στον Άξονα Προτεραιότητας : 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)».
Με την συγκεκριμένη Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 5031155, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προσβλέπει στην αναβάθμιση των υποδομών για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις παραλίες του Γαλησσά και των Αγκαθωπών, ώστε να δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη εγκατάσταση προσβασιμότητας από το χώρο στάθμευσης έως εντός της θάλασσας. Με αυτόν τον τρόπο φιλοδοξεί να παρέχει πληρέστερη και πραγματική εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων ΑμεΑ στις παραλίες, να ενισχύσει τον διοικητικό του χώρο με προσβάσιμες ακτές και να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων.
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού στις παραλίες θα έχει μη μόνιμο χαρακτήρα και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης θα τον τοποθετεί στην αρχή της κολυμβητικής περιόδου (Μάιος) και θα τον αποσύρει στο τέλος αυτής (Οκτώβριος) κάθε έτους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 113.457,52€.

Επίσης ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης συμμετέχει και με την Πράξη «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», στο πλαίσιο των αξόνων 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)».
Η Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 5037532, αφορά στη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην πόλη της Ερμούπολης της Σύρου. Στόχος της Πράξης είναι η ανάδειξη μιας εμπορικής περιοχής της πόλης της Ερμούπολης της Σύρου, που περιλαμβάνει και σημαντικούς πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους αλλά και η δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας (branding) για τις επιχειρήσεις της περιοχής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής και η ενδυνάμωση της
τοπικής οικονομίας, με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται για τον τοπικό πληθυσμό.
Στην Πράξη συμμετέχουν ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης (Κύριος Δικαιούχος) και ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου (Συνδικαιούχος).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 1.340.940,19€.

Ετικέτες: