Επανεκκίνηση υποβολής αιτήσεων της ΣΟΧ 5/2023 (Α.Π.:15161/19-07-2023) με ΑΔΑ: ΑΔΑ:94ΞΞΩΗΟ-ΞΩΣ Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Δήμο Σύρου–Ερμούπολης

2 Νοεμβρίου, 2023 13:42
  1. ΣΟΧ 5/2023 (Α.Π.:15161/19-07-2023) με ΑΔΑ: ΑΔΑ:94ΞΞΩΗΟ-ΞΩΣ Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης
  2. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
  3. Ειδικό Παράρτημα (Α1) «Απόδειξης γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ» με σήμανση έκδοσης «07-04-2023»
  4. Έντυπο ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ
  5. 02-11-2023 ανακοίνωση επανεκκίνησης υποβολής αιτήσεων της ΣΟΧ 5/2023
Ετικέτες: