Επαναλειτουργία Κ.Α.Π.Η.

10 Σεπτεμβρίου, 2021 10:08

Ενημερώνουμε ότι, από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021  επαναλειτουργεί  το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)  ΜΟΝΟ  για:

  1. υπηρεσίες συνταγογράφησης, 
  2. φυσικοθεραπείας και
  3. παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών

όπως προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 ΦΕΚ 4054/Β/4-9-2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ προβλέπεται η συμμετοχή μόνο ωφελούμενων  οι οποίοι:

α) είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και αστυνομική ταυτότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, στον υπεύθυνο που έχει οριστεί από την εκάστοτε δομή,

β) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης  που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, και αστυνομική ταυτότητα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

  Η προσέλευση των ωφελουμένων θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού, με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων.

Δεν επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας. 

 Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22810-81001.

Γραφείο Επικοινωνίας 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: