Εορτασμός ημέρας Απελευθέρωσης Σύρου από Γερμανικά Στρατεύματα

4 Οκτωβρίου, 2022 13:25