Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος – βλαστοκυττάρων

7 Σεπτεμβρίου, 2020 22:34

Κατόπιν εισηγήσεως του Δημάρχου του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, κ. Νικολάου Λειβαδάρα και ενεργειών της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου της Κοινωνικής Υπηρεσίας (πλην ΚΑΠΗ) κας Αγγελικής Πρίντεζη και του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και Γενικού Νοσοκομείου «Βαρδάκειο & Πρώϊο» και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου, σχετικά με την προώθηση της δωρεάς ομφαλοπλακουντιακού αίματος – βλαστοκυττάρων.

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ), πλούσιο σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα αποτελεί εναλλακτική πηγή μοσχευμάτων για τη θεραπεία περισσοτέρων από ογδόντα (80) ασθενειών με ικανοποιητικά αποτελέσματα, αφού δεν απαιτείται υψηλού βαθμού συμβατότητα δότη- λήπτη (65-70%) και το απαιτούμενο διάστημα εξεύρεσης μοσχεύματος είναι μικρό (10-20 ημέρες) έναντι της εξεύρεσης μοσχευμάτων από άλλες πηγές. Τη συλλογή, επεξεργασία, κρυοκατάψυξη, και διάθεση των μονάδων ΟΠΑ στην Παγκόσμια Δεξαμενή, από όπου διατίθενται οι μονάδες ΟΠΑ σε ασθενείς που έχουν ανάγκη ανάλογης θεραπείας, αναλαμβάνουν οι Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. Η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντικού Αίματος (ΕΛ.Τ.ΟΠ.Α.) είναι μια δημόσια, διαπιστευμένη από τον αρμόδιο οργανισμό διαπίστευσης, τράπεζα που επιλέγει με αυστηρές διαδικασίες τις μονάδες που θα καταψυχθούν/διατεθούν και προσφέρει στους μεταμοσχευτές και ασθενείς άριστα ποιοτικά μοσχεύματα. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα των μοσχευμάτων ΟΠΑ, την ευκολία λήψης του ΟΠΑ από τον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα του μωρού μετά τη γέννησή του και το γεγονός ότι η λήψη του αποτελεί ακίνδυνη διαδικασία για την μητέρα και το νεογνό, θεωρείται σημαντική/ αναγκαία η συνδρομή στο έργο της Ελληνικής Τράπεζας ΟΠΑ με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών που εγκυμονούν, την καθοδήγησή τους και τη διευκόλυνσή τους στη συλλογή/αποστολή των μονάδων ΟΠΑ που δωρίζουν.

Ετικέτες: