Δωρεά μελέτης για τον φωτισμό ανάδειξης των όψεων του Θεάτρου Απόλλων

6 Σεπτεμβρίου, 2022 12:51

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε προς δωρεά από την εταιρεία «Light in space limited», σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005, η μελέτη «Φωτισμός ανάδειξης όψεων του Θεάτρου Απόλλων Ν. Σύρου».

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης (www.syros-ermoupolis.gr) και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 40 του άρθ. 377 του Ν. 4412/2016, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, πλατεία Ευρώπης, Σύρος, ΤΚ 84100. Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e.samoutzaki@syros-ermoupolis.gr

Τηλέφωνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για πληροφορίες: 2281362530 κα. Σαμουτζάκη, ή 2281362514 κα Βαμβακάρη.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: