Δημοσίευση αιτήματος παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

5 Φεβρουαρίου, 2021 12:54

Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύου εντός δημοτικών οδών και ακινήτων όπως φαίνεται στις συνημμένες αεροφωτογραφίες.