Δημόσια Πρόσκληση για απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης

6 Απριλίου, 2022 13:25

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση τριών (3) μονίμων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες της τουριστικής περιόδου 2022, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (Ιούνιος – Σεπτέμβριος).