Διεύρυνση ωραρίου χρήσης Κολυμβητηρίου

14 Ιουνίου, 2023 13:55

Σε συνέχεια του από 01/06/2023 Δελτίο Τύπου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης σχετικά με τη λειτουργία του κολυμβητηρίου για το κοινό, ενημερώνουμε τους κατοίκους και επισκέπτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση του κολυμβητηρίου των Αθλητικών Εγκαταστάσεων “Δ. Βικέλας” του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ότι, από τις 15/06/23, το ωράριο χρήσης για το κοινό παρατείνεται έως τις 20:00, δηλαδή η χρήση της πισίνας για το κοινό είναι:

 Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 20:00

Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά για τη χρήση της πισίνας για τους ενδιαφερόμενους είναι τα κατωτέρω:

   Πιστοποιητικά υγείας από:

α) Δερματολόγο,

β) Παθολόγο ή Καρδιολόγο ,

γ) 2 Φωτογραφίες (απλές)

Η διάρκεια των Δικαιολογητικών είναι για 1 χρόνο.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του τμήματος Παιδείας, Νεολαίας & Αθλητισμού (κολυμβητήριο).

Υπεύθυνος παραλαβής κ. Δημήτρης Παλαιτσάκης

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: