Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

3 Φεβρουαρίου, 2022 14:43

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το  δίκτυο παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας  λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για  την εφάπαξ χορήγηση ειδικού  βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με  την  Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021).
Kριτήρια υπαγωγής :
1. Το μέτρο αφορά  καταναλωτές με  ληξιπρόθεσμες οφειλές  από λογαριασμούς  ρεύματος έως 31.12.2021 που  να έχουν ήδη  αποσυνδεθεί ή θα αποσυνδεθούν από το  δίκτυο  μέχρι 15.02.2022.
2. Η  αποσύνδεση  παροχής  ρεύματος  αφορά την   κύρια   κατοικία   του    προς   εξέταση δικαιούχου και  να μην  έχει πραγματοποιηθεί επανασύνδεση μέχρι την  ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3. Ικανοποιούνται  τα  εισοδηματικά  και  τα  περιουσιακά  κριτήρια  τα  οποία συμπίπτουν  με εκείνα του  Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Επισημαίνονται τα εξής:

  • Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται    από  τη   ΔΕΔΔΗΕ   Α.Ε.   απευθείας  στον   τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.
  • Το   ποσό  του   χορηγούμενου  βοηθήματος  προσδιορίζεται   ανάλογα  με   το   ύψος  της συνολικής οφειλής του  καταναλωτή προς τον  Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Το  μέρος της  οφειλής που δεν καλύπτεται από  το βοήθημα, διακανονίζεται  και  εξοφλείται από τους καταναλωτές σε  άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

    Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του  Δήμου Σύρου-Ερμούπολης κατόπιν ραντεβού (Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9,  1ος όροφος, κτίριο ΚΑΠΗ) και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.

    Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν  με  το  Κέντρο Κοινότητας στο τηλέφωνο 2281081001, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 14:00.

 

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
Ετικέτες: