Αποτελέσματα της ΣΟΧ 6/2023 Ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ειδικότητας ΔΕ Μουσικών (ειδίκευσης Φλάουτο) και ΔΕ Μουσικών (ειδίκευσης Κλαρινέτο)

26 Οκτωβρίου, 2023 14:46
Ετικέτες: