Αποτελέσματα της ΣΟΧ 3/2022 Ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΔΕ Μουσικών (Φλάουτο) (κωδ. θέσης 100) και ενός (1) ατόμου ΔΕ Μουσικών (Κλαρινέτο)

24 Οκτωβρίου, 2022 14:17