Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2022

6 Ιουλίου, 2023 14:37

Με βάση τα άρθρα 93 περ. 15 και 217 του ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 τα Α’ “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”, κάθε Δημοτική Αρχή οφείλει να ενημερώνει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους δημότες, αναφορικά με την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοτικής Δράσης.

Τα Πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2022 ανά Υπηρεσία έχουν ως εξής:

Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Επιχειρηματία

Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και ΤΠΕ

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού – Γραφείο Πολιτισμού

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού – Γραφείο Τουρισμού

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης ΝΠΔΔ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Σύρου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Ετικέτες: