Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2021

21 Ιουνίου, 2022 12:17

Με βάση τα άρθρα 93 περ. 15 και 217 του ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 τα Α’ “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”, κάθε Δημοτική Αρχή οφείλει να ενημερώνει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους δημότες, αναφορικά με την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοτικής Δράσης.

Τα Πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2021 ανά Υπηρεσία έχουν ως εξής: