Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2023 του Δήμου

4 Ιουλίου, 2023 15:07

Αποτελέσματα της ΥΕ κατηγορίας
1. Κατάσταση υποψηφίων
2. Πίνακας απορριπτέων
3. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας
4. Πίνακας προσληπτέων

Αποτελέσματα της ΔΕ κατηγορίας
1. Κατάσταση υποψηφίων
2. Πίνακας απορριπτέων
3. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας
4. Πίνακας προσληπτέων

Ετικέτες: