Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

22 Σεπτεμβρίου, 2022 12:00

ΣΟΧ 4/2022 (Α.Π.:15685/18-08-2022) με ΑΔΑ:6ΟΞΓΩΗΟ-K7B Ανακοίνωση του Δημάρχου Σύρου – Ερμούποληςγια την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31.7.2023) -προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 23/09/2022 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) έως και 03/10/2022 (ΔΕΥΤΕΡΑ).

  1. ΣΟΧ 4/2022 (Α.Π.: 15685/18-08-2022) με ΑΔΑ: 6ΟΞΓΩΗΟ-K7B Ανακοίνωση του Δημάρχου Σύρου -Ερμουπολης γα την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  2. «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
  3. Έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ
  4. Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων