Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022

2 Αυγούστου, 2022 14:24

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.