Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το Διδακτικό Έτος 2023-2024

28 Ιουλίου, 2023 13:53

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης.

Ετικέτες: