ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΤΑΑ 2022-2023 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΔΑΠ- ΑΜΕΑ

16 Αυγούστου, 2022 10:02

Με γνώµονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούµενων, το χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραµµα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, παρατείνεται ως ακολούθως:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής17/8/2022
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων22/8/2022
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων23 – 25/8/2022
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων29/8/2022