Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου – Ερμουπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΔΕ Μουσικών (ειδίκευσης Φλάουτο) και ενός (1) ατόμου ΔΕ Μουσικών (ειδίκευσης Κλαρινέτο)

12 Οκτωβρίου, 2023 14:19

1. ΣΟΧ 6/2023 (Α.Π.:18533/20-09-2023) με ΑΔΑ: Ψ63ΨΩΗΟ-ΣΒΧ Ανακοίνωση του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης
2. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
3. Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ
4. 12-10-2023 ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ετικέτες: