Αίτηση Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου

20 Ιουνίου, 2024 10:24

Παρακαλούμε όλους τους επιχειρηματίες και ειδικότερα αυτούς που δεν έχουν κάνει αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, να προβούν άμεσα σε αίτηση, όπως υποχρεούνται, ώστε να λάβουν τη σχετική άδεια πριν τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: