Αιτήσεις για Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

20 Ιουλίου, 2021 12:16

Από το Τμήμα Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι ξεκινά τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021,  η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2021-2022, που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και  επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. 

Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επισκεφθούν τον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»), προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.  

Γραφείο Επικοινωνίας 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης