1η Ενημερωτική Ημερίδα
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

5 Μαΐου, 2022 13:52

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης σας προσκαλεί στην ημερίδα
«ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας»
Την Τρίτη, 24/5/2022 και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο Νησάκι

Στόχος της Ημερίδας είναι η παρουσίαση του έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει δεξίωση.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «EΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ», 2014-2020.