Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση

Το Τμήμα Παιδείας Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Σύρου -Ερμούπολης είναι αρμόδιο για  προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  καθώς και  την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Ελισάβετ Φρέρη

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

Τηλέφωνο: 2281081001

Email: el.freri@syros-ermoupolis.gr

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Κριτήρια για τη συμμετοχή:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

 Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (doc & pdf)

Υπεύθυνο Γραφείο:

 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

Τηλέφωνο: 2281081001

email: el.freri@syros-ermoupolis.gr

https://www.facebook.com/KentroDiaBiouMathisisDimouSyrouErmoupolis

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση σε όλους τους επισκέπτες της καθώς και τη στήριξη προγραμμάτων διδασκαλίας, έρευνας και προσφοράς υπηρεσιών.

Κριτήρια για την εγγραφή μέλους:

Ως μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να εγγράφονται:

– οι μόνιμοι κάτοικοι της Σύρου ή σε διαφορετική περίπτωση, κάθε κάτοικος με μόνιμη

παραμονή στη Σύρο για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους.

– οι εκπαιδευτικοί και μαθητές των σχολείων της Σύρου, οι διδάσκοντες και οι φοιτητές

του Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, καθώς και οι σπουδαστές της

Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου ή άλλης σχολής στο νησί.

Η εγγραφή των μελών γίνεται με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας ή

του διαβατηρίου και τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται με τη συνοδεία του γονέα τους ή του κηδεμόνα τους και οι έφηβοι, Γυμνασίου και Λυκείου, με την αστυνομική ταυτότητα τους ή με την αστυνομική ταυτότητα των κηδεμόνων τους.

Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να δανείζεται μέχρι δύο (2 ) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Το οπτικοακουστικό υλικό δανείζεται για μια (1) εβδομάδα.

Τα σχολικά βιβλία και βοηθήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δανείζονται για μια(1) ημέρα.

Κάθε δανειζόμενο μέλος έχει την ευθύνη για ο,τιδήποτε δανείζεται από τη Βιβλιοθήκη.

Τα δανειζόμενα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται το αργότερο την ημέρα πουλήγει ο δανεισμός.

Οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται:

 • τη νέα ιστοσελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου – Ερμούπολης https://library.syros-ermoupolis.gr/
 • την πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης openABEKT ή απευθείας στο https://syroslib.openabekt.gr και
 • να αιτούνται βιβλία για δανεισμό τηλεφωνώντας στο 2281088089 ή στέλνοντας μήνυμα στο email : biblerm@otenet.gr

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση  εγγραφής μέλους στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Σύρου -Ερμούπολης (pdf & doc)

Υπεύθυνο Γραφείο:

Γραφείο Βιβλιοθηκών και Εικαστικών Δραστηριοτήτων

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου Ερμούπολης

Δ/νση:Πλατεία Μιαούλη – Ερμούπολη

Τηλέφωνο: 22810 88089

email: biblerm@otenet.gr

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α) Σύρου-Ερμούπολης ανήκει στο πανελλήνιο δίκτυο των “περιβαλλοντικών σχολείων” του Υπουργείου Παιδείας. Σχεδιάζει και υλοποιεί αφενός προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στοχεύοντας ταυτόχρονα στη σύνδεση της εκπαιδευτικής με την τοπική κοινότητα πάνω σε θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος.

Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
Σύρου – Ερμούπολης
Δ/νση: Έπαυλη Τσιροπινά, Ποσειδωνία Σύρος ΤΚ 84100
Τηλέφωνο: 22813 61429 & 22813 61430
email: mail@kepea-syrou.kyk.sch.gr
http://kepea-syrou.kyk.sch.gr/

https://www.facebook.com/kepeaSyrouHermoupolis

Υπεύθυνο Γραφείο:

Γραφείο Παιδείας,  Δια  Βίου Μάθησης και Προγραμμάτων

Διεύθ: Ηρώων Πολυτεχνείου 19- Ερμούπολη

Τηλ: 22810 84505  εσωτ. 3

email:akde@syros-ermoupolis.gr

Το Τμήμα Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών  είναι αρμόδιο για τη λειτουργία του Βρεφικού Σταθμού (περιοχής Ξηροκάμπου) και των  Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (περιοχής  Κ. Μαρούλη,  Ξηροκάμπου και Βήσσα).

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Βρεφικός Σταθμός (Ξηροκάμπου )   Τηλ.:22810 85079

Παιδικός Σταθμός (Ξηροκάμπου )     Τηλ.:22810 88613

Παιδικός Σταθμός (Βήσσα)     Τηλ.:22810 43250

Υπεύθυνο Γραφείο:

Παιδικός Σταθμός (Κ. Μαρούλη)

Διεύθ.: Κωνσταντίνου Μαρούλη 4 -Ερμούπολη

Τηλ: 22810 85777  εσωτ. 2

Email: ps@syros-ermoupolis.gr Ηλεκτρονική αίτηση  εγγραφής  σε Βρεφικό – Παιδικό Σταθμό έτους 2023-2024 (pdf & doc)

Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων -Εποπτείας και Ελέγχου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας  του  Δήμου Σύρου-Ερμούπολης είναι αρμόδιο για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μοναδων  Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και  Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα αρμοδίως επικυρωμένα) θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση.
 2. Περιγραφή του διακριτικού τίτλου της Μονάδας
 • Για τα υφιστάμενα κτήρια:
 • Σειρά των θεωρημένων από την αρμόδια πολεοδομία σχεδίων μελετών της σχετικής αδείας (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά).
  • Υποβολή της σχετικής άδειας ανέγερσής τους και της σχετικής άδειας διαρρυθμίσεων ή επισκευών ή τακτοποίησης ,σε περίπτωση που απαιτούνται, καθώς  και της βεβαίωσης νομιμότητας και δυνατότητάς τους να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, με απαίτηση έκδοσης από το αρμόδιο γραφείο πολεοδομίας άδειας νέας χρήσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.(Όλες οι αναφερόμενες άδειες και βεβαιώσεις εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις).
 • Για τα νεοαναγειρόμενα κτήρια:
 • Σχέδια μελετών της άδειας δόμησης (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά), θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία. Τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες εκπονούνται και συντάσσονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.
  • Υποβολή της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης, εκδιδόμενες από την αρμόδια πολεοδομία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
  • Τα ανωτέρω (α) και (β) υποβάλλονται και σε περίπτωση κατασκευής, προσθήκης ή επέκτασης σε υφιστάμενο κτήριο.
 • Τεχνική  Έκθεση μηχανικού σε δύο (2) αντίγραφα που να περιλαμβάνει:
 • την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου,
  • την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,
  • τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,
  • πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα,
  • τον αριθμό των παιδιών (βρεφών και νηπίων) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους, (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π.),
  • Μετά την προέγκριση των σχεδίων από πλευράς λειτουργικότητας από την αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή Πολεοδομικό Γραφείο για την έκδοση της άδειας δόμησης.
  • Μετά την έκδοση της άδειας δόμησης και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για  τη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πραγματοποιείται αυτοψία από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας και στη συνέχεια υποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής άδειας, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία για τη βεβαιωμένη ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο.
 • Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας της μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπευθύνου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα δηλώνει ρητώς  τη συμμόρφωσή του με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2, καθώς και
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου ή όλων των μελών της Διοίκησης του νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
 • Δεν έχει καταδικαστεί  αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για πλημμελήματα σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
  • Δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
  • Δεν διώκεται για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
  • Δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση και         ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στη παρούσα απόφαση, μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας .
 1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. (Μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, σε περίπτωση που τη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πρόκειται να ιδρύσει Εμπορική Εταιρεία. Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 9 και 10 της παρ. Β, πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρίας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνισταμένης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 3. Διπλότυπο είσπραξης 150,00 €. (Διπλότυπο είσπραξης ίδιου ύψους ποσού καταβάλλεται και στην περίπτωση αναθεώρησης που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.)

Παρατηρήσεις:

  –  Εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, ότι η Μονάδα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει    εκπρόσωπος του συλλογικού οργάνου των ιδιοκτητών Μ.Φ.Π.Α.Δ.

   –  Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. .

  –  Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

Εναλλακτικά: Ηλεκτρονική αίτηση  χορήγησης αδείας ίδρυσης & λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (pdf&doc)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  Μονάδας Φ.Π.Α.Δ είναι απαραίτητη όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ο αριθμός των βρεφών- νηπίων που μπορεί να φιλοξενεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.
 • Η κτηριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.(Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λ.π.)
 • Το καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Η διεύρυνση / επέκταση ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

Στην περίπτωση μεταβολής των δύο πρώτων στοιχείων είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων αυτοψία των χώρων από την  Επιτροπή Καταλληλότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τροποποιήσεις είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες  διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία της Μονάδας.

Στην περίπτωση μεταβολής των τριών τελευταίων στοιχείων η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, για να εκδώσει αναθεωρημένη άδεια ως προς τα τροποποιούμενα στοιχεία, χωρίς ωστόσο να απαιτείται κάποια άλλη περαιτέρω διαδικασία.

Σε περίπτωση συστέγασης Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. με νηπιαγωγείο του ίδιου ιδιοκτήτη, αυτή θα γνωστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  α) ο αριθμός των παιδιών και στις δύο δομές να μην υπερβαίνει τον αριθμό της δυναμικότητας της αρχικής άδειας της Μονάδας και

    β)οι εναπομείναντες χώροι της Μονάδας να καλύπτουν τις ανάγκες αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Παρατηρήσεις:

  -Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

  -Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση   αναθεώρησης αδείας ίδρυσης & λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (pdf&doc)

Υπεύθυνο Γραφείο:  

Γραφείο Αδειοδοτήσεων -Εποπτείας και Ελέγχου

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

Τηλέφωνο: 22810-79647  &  2281081001

email: f.kapella@syros-ermoupolis.gr

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.