Κοινωνική Yπηρεσία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(https://www.facebook.com/SyrosSocialServices)

Στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι χρειάζονται οικονομική ενίσχυση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση για τους ίδιους ή μέλη της οικογένειας τους, λαμβάνοντας υπηρεσίες, παροχές και αγαθά με στόχο την ανάσχεση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διάκρισης, την προώθηση στην απασχόληση και τη στήριξη του ατόμου και της οικογένειας.

Οι πολίτες μπορούν να λάβουν πληροφορίες ή βοήθεια για:

Στόχος του προγράμματος είναι η εισοδηματική ενίσχυση μεμονωμένων ατόμων και οικογενειακών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, στην προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης τους σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, καθώς και στην υποστήριξή τους για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο με γνήσιο υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (όλα τα ενήλικα μέλη) του νοικοκυριού
 • Φωτοτυπία IBAN τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται
 • Φωτοτυπία Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Φωτοτυπία τελευταίου Ε1 και Εκκαθαριστικού εφορίας
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)
 • Κινητό Τηλέφωνο

Επιπλέον Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

Αλλοδαποί

 • Άδεια παραμονής και διαβατήριο σε ισχύ, ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση ή βεβαίωση ευρωπαίου πολίτη (αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία).

Μαθητές

 • Βεβαίωση εγγραφής από την διεύθυνση με τον κωδικό του μαθητή και τον κωδικό του σχολείου

Φοιτητές

 • Βεβαίωση φοίτησης

Κατοικία

 • Διαφορετική κατοικία: νέο ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας σε ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και λογαριασμός ΔΕΚΟ.  Συμβόλαιο που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμό ΔΕΚΟ.
 • Παραχώρηση: Να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και λογαριασμός ΔΕΚΟ, στο όνομα του παραχωρησιούχου με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος. Ε2 παραχωρητή (100%), λογαριασμός στο όνομα του αιτούντος.
 • Φιλοξενία: δεν δύναται ο πολίτης να υποβάλει αίτηση
 • Ιδιοκτησία: Ε9 και ΕΝΦΙΑ

Σύνθεση Οικογένειας

 • Μονογονεική: διαζευκτήριο και επιμέλεια ή άγαμος/η με τέκνα κάτω των 18 ετών (Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ανήλικου/-ων τέκνου/-ων).
 • Διάσταση: Δικαστικό έγγραφο (αίτηση διαζυγίου, ασφαλιστικά μέτρα, επιμέλεια τέκνων)
 • Διαζύγιο: διαζευκτήριο ή οικογενειακή κατάσταση

Ολοκλήρωση Φοίτησης

 • Οι έως 45 ετών υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση με εγγραφή σε: Α)σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου ή στα παραρτήματα αυτών, Β)εσπερινά γυμνάσια.

Εισοδήματα

 • Κατά περίπτωση το έγγραφο που θα ζητηθεί και θα αποδεικνύει το ποσό και το μήνα καταβολής

Σημεία προσοχής:

 1. Η επόμενη Δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης για το ΚΕΑ. Σε διαφορετική περίπτωση η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
 2. Δεν μπορούν να αιτηθούν ΚΕΑ: Οι αιτούντες άσυλο (διεθνούς προστασίας), οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, όσοι έχουν αιτηθεί για αρχική έκδοση άδειας διαμονής και οι φιλοξενούμενοι
 3. Σε περίπτωση που πρέπει να τροποποιηθεί κάποιο στοιχείο στην αίτηση ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει το δικαιολογητικό που θα ζητηθεί.
 4. Κατά περίπτωση θα ζητηθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

Για την χορήγηση του επιδόματος  είναι απαραίτητη:

 • η υποβολή αίτησης από τον πολίτη  στην πλατφόρμα   μέσω της  ιστοσελίδας   https://keaprogram.gr     με κωδικούς taxisnet.

                ή

 • επικοινωνία του πολίτη  με το:

 Κέντρο Κοινότητας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

τηλ. 22810 79647  – 22810 81001

email:  kentrokoinotitas@syros-ermoupolis.gr

https://www.facebook.com/KentroKoinotitaSyrouErmoupolis

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας της πρώτης κατοικίας σε τέτοια κλίμακα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού (με γνήσιο υπογραφής). Για ένα μέλος ή μονογονεϊκές οικογένειες το έντυπο δεν χρειάζεται επικύρωση.
 • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο σε φωτοτυπία. Το συμβόλαιο πρέπει να είναι σε ισχύ για τους επόμενους 6 μήνες και το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα μέλους του νοικοκυριού σε φωτοτυπία
 • Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης – IBAN σε φωτοτυπία. Το όνομα του δικαιούχου να είναι ίδιο με το πρόσωπο που κάνει την αίτηση.
 • email
 • Κινητό και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα, Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της σε φωτοτυπία

για Μονογονεϊκές οικογένειες :

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Έγγραφο που πιστοποιεί την επιμέλεια του/των τέκνων

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και της σύνθεσης του νοικοκυριού απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητηθεί και τεκμηριώνει τη μεταβολή λχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πιστοποιητικό γάμου κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορούν να αιτηθούν οι:

 • Αιτούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες Άσυλο)
 • Κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και
 • Όσοι έχουν αιτηθεί για αρχική έκδοση (και όχι ανανέωση ) άδειας διαμονής

Για την χορήγηση του επιδόματος  είναι απαραίτητη:

                ή

 • επικοινωνία του πολίτη  με το:

 Κέντρο Κοινότητας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

τηλ. 22810 79647  – 22810 81001

email:  kentrokoinotitas@syros-ermoupolis.gr

https://www.facebook.com/KentroKoinotitaSyrouErmoupolis

Το επίδομα γέννησης συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια και την λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής. Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης ενισχύει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 • Α.Μ.Κ.Α τέκνου
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα και Φορολογική δήλωση (Ε1). Σε περίπτωση ξεχωριστής υποβολής των γονέων (έγγαμοι ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, υποβάλλουν αμφότεροι)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε
 • Πρόσφατη βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Δημόσιο Έγγραφο για πολίτες Ε.Ε που ν’ αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πράξης συμφώνου συμβίωσης.
 • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού
 • EMAIL (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου
 • Για ανάθεση επιτροπείας παιδιού σε φυσικό πρόσωπο: Δικαστική απόφαση ή σχετική διαταγή ανάθεσης
 • Για αναγνώριση Τέκνου: Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου
 • Για ανάθεση επιμέλειας: Σχετική δικαστική απόφαση ή σχετική διαταγή ανάθεσης
 • Για αποβίωσα μητέρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Προϋποθέσεις Χορήγησης:

 • Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ
 • Η μητέρα του παιδιού ή ο έχων την επιμέλεια να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα
 • Οι πολίτες τρίτης χώρας να διαμένουν στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012
 • Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή, θα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile)
 • Η αίτηση υποβάλλεται από τη μητέρα

Για την χορήγηση του επιδόματος  είναι απαραίτητη:

 • η υποβολή αίτησης από τον πολίτη  στην πλατφόρμα   μέσω της  ιστοσελίδας   https://opeka.gr/epidoma-gennisis/  με κωδικούς taxisnet.

                ή

 • επικοινωνία του πολίτη  με το:

 Κέντρο Κοινότητας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

τηλ. 22810 79647  – 22810 81001

email:  kentrokoinotitas@syros-ermoupolis.gr

https://www.facebook.com/KentroKoinotitaSyrouErmoupolis

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή  ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κριτήρια για την υποβολή αίτησης.

Οι καταναλωτές να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος έως και τις 31-12-2021 και να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο μέχρι και τις 15-02-2022 στην κύρια κατοικία.

Εισοδηματικά κριτήρια:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2021
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό9.000 ευρώ
2 ενήλικες ή μονογονεική με 1 ανήλικο13.500 ευρώ
2 ενήλικες + 1 ανήλικο ή μονογονεική με 2 ανήλικα15.750 ευρώ
3 ενήλικες ή 2 ενήλικες + 2 ανήλικα ή μονογονεική με 3 ανήλικα18.000 ευρώ
3 ενήλικες + 1 ανήλικο ή 2 ενήλικες + 3 ανήλικα ή μονογονεική με 4 ανήλικα24.750 ευρώ
4 ενήλικες ή 2 ενήλικες + 4 ανήλικα ή μονογονεική με 5 ανήλικα27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο με ποσοστό αναπηρίας (67%) και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης κατ’ οίκον τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικα τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 4.500 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ανήλικο τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.250 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια:

Με βάση τον τελευταίο ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως το ποσόν των 120.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. Ανώτατο όριο το ποσόν των 180.000 ευρώ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Ενδεικτικώς, παρατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομιστούν από όλα τα μέλη του υπό ένταξη νοικοκυριού, προς απόδειξη της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του/της ενδιαφερομένου/ης (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας (για τους Ευρωπαίους πολίτες και τους ομογενείς).
 3. Για τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών: Αντίγραφο άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή του Υπουργείου Εσωτερικών ή Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή Δελτίο αιτήσαντος ασύλου ή οποιονδήποτε άλλον οριστικό τίτλο αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή τους στη Χώρα. Για τους Ευρωπαίους πολίτες: Δελτίο μόνιμης διαμονής Ευρωπαίου πολίτη.
 4. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.
 5. Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους.
 6. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε9 ή εκτύπωση κενού εντύπου Ε9 από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 7. Εκκαθαριστικό ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους, στο οποίο αποτυπώνεται η συνολική φορολογητέα αξία των ακινήτων.
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 9. Βεβαίωση Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής και η ημερομηνία αποσύνδεσης από το δίκτυο.
 10. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. (για νοικοκυριό στη σύνθεση του οποίου περιλαμβάνεται και άτομο ή άτομα με αναπηρία (67%) και άνω).
 11. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων  που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
 12. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Παρατηρήσεις:

Δυνάμει του αρ. 3 της ΚΥΑ, ΑΡΙΘ.: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150,
ΦΕΚ.: 6302Β’/29/12/2021

“Η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ΄οίκον επισκέψεις για την επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.”

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα “Επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας ευπαθών καταναλωτών / κατανομή ειδικού βοηθήματος”

Σε pdf & σε word μορφή.

Υπεύθυνο Γραφείο:

 Κέντρο Κοινότητας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας   Δήμου Σύρου -Ερμούπολης

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

τηλ. 22810 81001

mailto:kentrokoinotitas@syros-ermoupolis.gr https://www.facebook.com/KentroKoinotitaSyrouErmoupolis

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για την συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία να δηλώνει ότι, σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει, ή που θα χορηγηθεί, από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στον/ην ίδιο/α ή/και στο/η σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, θα το δηλώσει άμεσα στον ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που θα αναφέρουν τη μεταβολή ή τη χορήγηση άλλης παροχής, αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες, θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ή τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ. Επίσης να δηλώνει ότι, για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή του/ης κατάσταση ή απουσία το υ/ης στο εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ή τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ»
 • Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας φορολογικής αρχής, του φορολογικού έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης) του αιτούντα
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του συζύγου σε περίπτωση εγγάμων ή του συντρόφου σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης.
 • Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), θα πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.).
 • Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο/η σύζυγος ή ο συμβίων ή ο εν διαστάσει σύζυγος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), θα πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)
 • Όσοι έχουν χρόνο παραμονής ή ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού ή/και λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει αν δικαιούνται ή αν λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή και σε περίπτωση που λαμβάνουν, να αναφέρεται το μηνιαίο ποσό αυτής. Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και ο/η σύζυγος ή ο/η εν διαστάσει σύζυγος ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αλλοδαπούς φορείς, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. Η βεβαίωση ασφάλισης σε ελληνικούς φορείς ή το ελληνικό Δημόσιο, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης, δύναται να αναζητείται αυτεπάγγελτα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο/η αιτών/ούσα διέμενε σε χώρες (π.χ. Γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας, την Κιργιζία, την Ανατολική Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν, την Υεμένη κλπ.), από τις οποίες, η έκδοση βεβαιώσεων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω έκτακτων γεγονότων ή ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, τότε είναι δυνατόν να γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση
 • Ένα η περισσότερα από τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας:
 • Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, για τη μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 279 του Ν.3463/2006, το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.2647/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.3 του Ν.3242/2004, όπως ισχύουν σήμερα
 • Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9
 • Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίου/ων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών.
 • Πιστοποιητικό μετοικεσίας
 • Βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισής του. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή το δικαιούχο ή τον/τη σύζυγο του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο .Υ. ή σε περίπτωση που φιλοξενείται από συγγενείς α ́ ή β ́ βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει
 • Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή του εφ’ άπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας
 • Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία καταβολής παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης κατά το οποίο ο αιτών τυχόν ελάμβανε ή λαμβάνει επίδομα στεγαστικής συνδρομής.
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ)
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη και νόμιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Για την χορήγηση του επιδόματος  είναι απαραίτητη:

 • επικοινωνία του πολίτη  με το:

             Κέντρο Κοινότητας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

τηλ   22810 81001

email:kentrokoinotitas@syros-ermoupolis.gr https://www.facebook.com/KentroKoinotitaSyrouErmoupolis

Για την χορήγηση του επιδόματος  είναι απαραίτητη:

 • επικοινωνία του πολίτη  με το:

      Κέντρο Κοινότητας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

τηλ. 22810 79647  – 22810 81001

email: f.kapella@syros-ermoupolis.gr

Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:
• ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
• ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
• παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση αριθ.12, της 221ης/25-6-2009 ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας), παραπληγία-παραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω καθώς και τετραπληγία- τετραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω, αντιστοιχούν με τον όρο παράλυση των δύο κάτω άκρων με ΠΑ 80% , όπως διατυπώνεται στο Ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292/24-12-2007, άρθ. 7).
Σημειώνεται ότι το επίδομα κίνησης δεν χορηγείται στα άτομα που κρίνονται δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4554/2018
Δικαιούχα πρόσωπα:
Α. Τα ανασφάλιστα άτομα
Β. Τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και
Γ. Οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.
Κατηγορίες Δικαιούχων:
• Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
• Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
• Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
• Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
• Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
• Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
• Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
• Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
• Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».
Προϋποθέσεις:
• Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
• Να μη λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση του επιδόματος
• Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
• Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
• Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
• Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
• Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
• Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
• Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
• Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
• Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.
Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης
Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 165 € μηνιαίως.

To διατροφικό επίδομα χορηγείται σε:

 • Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης διά τεχνητού νεφρού ή σε περιτοναϊκή κάθαρση.
 • Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.

Οι αιτούντες δεν εξετάζονται από Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως

Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι να μη λαμβάνουν διατροφικό επίδομα από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Προσοχή, η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
 • Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘). Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως «ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ» δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»
 • Πολίτες κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος, ή
 • Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου πρέπει να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα οποία κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:

 • Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος,
 • Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

Δικαιούχα πρόσωπα:

Α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα

Β. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, εφόσον:

 • δεν ασκούν επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ή έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσαν και δεν δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση από τον ασφαλιστικό φορέα τους, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού. Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται εκτός της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄115) και του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 (Α΄88) όριο οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές
 • Συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή / και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Έχουν αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσειςκαι συνολικό ποσοστό 67% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96). Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στα άτομα που αναλαμβάνουν μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργασία.
 • δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους.

Γ. Συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων:

Τα άτομα που λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας, με εξαίρεση:

 • Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχήγια την αναπηρία τους (όχι ορφανική σύνταξη), ίση ή μικρότερη του επιδόματος βαριάς αναπηρίας. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μεγαλύτερη, ΔΕΝ δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας
 • Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ.

Δ. Τα άτομα με αναπηρία που εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία.
 • Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται, 313€ μηνιαίως.
 • Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα, βεβαίωση ΟΑΕΔ και προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, επιπλέον βεβαίωση διακοπής εργασιών από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Τα άτομα με αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσειςκαι συνολικό ποσοστό 67% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96).
 • Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή / και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.), βεβαίωση ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει συμμετοχή στα αντίστοιχα προγράμματα ή βεβαίωση της Κοιν.Σ.Επ.
 • Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους (όχι ορφανική σύνταξη), ίση ή μικρότερη του επιδόματος βαριάς αναπηρίας, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της σύνταξης καθώς και το καθαρό ποσό που λαμβάνουν. 
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 313€ μηνιαίως.

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα οποία κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:

 • άτομα με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας ίσο με 80% και άνω (Π.Α. > 80%) και δείκτη νοημοσύνης ίσο με 34 και κάτω (Δ.Ν. < 34)
 • άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση και με ποσοστό αναπηρίας ίσο με 80% και άνω (Π.Α. > 80%)
 • άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας ίσο με 80% και άνω (Π.Α. > 80%).

Δικαιούχα πρόσωπα:

Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερο από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος(360 ευρώ) του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α85)
 • Να μη νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικοί σε ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 527€ μηνιαίως.

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι πάσχουν από:

 • Παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
 • Ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νεύρων ή των μυών
 • Ακρωτηριασμένοι με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό, ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών

Δικαιούχα πρόσωπα:

 • Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι του εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης (αρ. 42 του ν. 1140/81), γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.
 • Τετραπληγικοί – παραπληγικοί και ακρωτηριασμένοι που παίρνουν σύνταξη Ανασφάλιστου Υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ (ν.1296/1982 ΦΕΚ Α128, όπως ισχύει).
 • Συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), ασφαλισμένοι στον Οίκο Ναύτου καθώς και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους, που έχουν την ίδια αναπηρία.
 • Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας,  εν ενεργεία και συνταξιούχοι, δικαιούχοι σύνταξης του Δημοσίου από μεταβίβαση, που είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν την ίδια αναπηρία. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια σε στενή έννοια), όπως ορίζεται από την παρ. 7 της 59015/1578/1984 (ΦΕΚ 460, τ.B΄).

Επισημαίνεται ότι δεν το δικαιούνται από τον ΟΠΕΚΑ, οι δικαιούχοι επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ. Η δαπάνη για τους ανωτέρω δημοσίους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους, καλύπτεται από τον φορέα που υπηρετούν.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μη λαμβάνουν, λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας, άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπομένης, θα παρέχεται το ήμισυ του επιδόματος.
 • Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι, εφόσον περιθάλπονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδαςλαμβάνουν ολόκληρο το ποσό (771 ευρώ). Σε περίπτωση που περιθάλπονται σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας, λαμβάνουν το ήμισυ (385,50 ευρώ).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Στην περίπτωση την οποία ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής Δομής (κλειστή ή ανοικτής φροντίδας).
 • Οι συνταξιούχοι του Δημοσίουαπό άμεσο δικαίωμα, την απόφαση συνταξιοδότησης  καθώς και πρόσφατη βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών από την οποία προκύπτει αν λαμβάνει ή όχι παραπληγικό επίδομα.
 • Οι άμεσα ασφαλισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας τους
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 771€ μηνιαίως. Στα άτομα με μονό ακρωτηριασμό (που εντάσσονται στον Ν.1140/1981) το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 330,40 ευρώ μηνιαίως.

Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)

Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν

 • Μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιµία, αιµοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιµία – οµόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιµία – µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
 • Αιμορροφιλία Α, αιµορροφιλία Β, συγγενείς αιµορραγικές διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω
 • Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (HIV) µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω
 • Πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω

Προϋποθέσεις:

Να μη λαμβάνουν λόγω της πάθησής τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που εισπράττουν οικονομική ενίσχυση για την αιτία αυτή, τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο. Για παράδειγμα εάν λαμβάνει επίδομα από άλλη χώρα, δεν το δικαιούται από την Ελλάδα. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα για την αιτία αυτή.

Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι  μηνών.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως ενώ στους πάσχοντες από αιμορροφιλία – AIDS σε 697€ μηνιαίως

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης.

ζ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων(ανοίγει  το κουτακι )

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων εντάσσονται τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι:

 • Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και άνω των 65 ετών
 • Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από  67% και άνω, είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και έως 65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη
 • Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από άνω των 18 ετών και έως 25 ετώνπου φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λ.π.

Δικαιούχα πρόσωπα:

Α. Τα ανασφάλιστα άτομα

Β. Τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και

Γ. Οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό οργανισμό
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των των έξι (6) μηνών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Τα άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών και έως 25 ετών, που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), προσκομίζουν βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν.
 • Τα άτομα που λαμβάνουν κάποιο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για την ίδια αιτία από οποιανδήποτε άλλη πηγή, βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει και το ποσό που λαμβάνει για οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση.
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 165 € μηνιαίως.

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων εντάσσονται τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι:

 • Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και άνω των 65 ετών
 • Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από  67% και άνω, είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και έως 65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη
 • Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από άνω των 18 ετών και έως 25 ετώνπου φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λ.π.

Δικαιούχα πρόσωπα:

Α. Τα ανασφάλιστα άτομα

Β. Τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και

Γ. Οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό οργανισμό
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των των έξι (6) μηνών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Τα άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών και έως 25 ετών, που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), προσκομίζουν βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν.
 • Τα άτομα που λαμβάνουν κάποιο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για την ίδια αιτία από οποιανδήποτε άλλη πηγή, βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει και το ποσό που λαμβάνει για οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση.
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 165 € μηνιαίως.

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

Δικαιούχα πρόσωπα:

α. Εργαζόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή για ίδιο λογαριασμό, εφόσον είναι ασφαλισμένοι άμεσα για την εργασία τους αυτή στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ ).

β. Συνταξιούχοι Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ ).

γ. Άνεργοι ανασφάλιστοι.

δ. Άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι, που έχουν απολυθεί από την εργασία τους, αλλά διατηρούν για ορισμένο χρονικό διάστημα δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.

ε. Έμμεσα ασφαλισμένοι. 

στ. Πτυχιούχοι Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν εργάζονται ή όχι.

ζ. Εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

η. Μη εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

θ. Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι. ι. Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται σε αυτούς η διαφορά.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών .

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Οι άνεργοι ανασφάλιστοι, βεβαίωση ΟΑΕΔ και προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, επιπλέον βεβαίωση διακοπής εργασιών από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Οι Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.
 • Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους, αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους ή προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος.
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους  έχει ως εξής:

α) Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι 362 €

β) Άνεργοι ανασφάλιστοι / άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι / έμμεσα ασφαλισμένοι / μη εργαζόμενοι φοιτητές 697 €

γ) Εργαζόμενοι φοιτητές 362 €

δ) Πτυχιούχοι εργαζόμενοι 362 €

ε) Ασκούμενοι Δικηγόροι / Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία  697 €

στ) Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου (ΑΕΙ) που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους 697 €

Επισήμανση:

Το βοήθημα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι τυφλοί από τους ασφαλιστικούς τους φορείς αποτελεί προσαύξηση σύνταξης και κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι τυφλοί μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης λαμβάνοντας ολόκληρο το ποσό που προβλέπεται κάθε φορά.
Εξαίρεση αποτελούν τα άτομα που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση λόγω τυφλότητας από τον Οίκο Ναύτου, η οποία εάν είναι ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπόμενης, δεν δικαιούνται την προνοιακή αναπηρική παροχή της αναπηρίας όρασης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη χορηγείται σε αυτούς η διαφορά. Για παράδειγμα εάν λαμβάνει δικαιούχος 205 ευρώ από ΝΑΤ, ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγήσει 157 ευρώ μέχρι τα συμπληρωθούν τα 362 ευρώ.

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης  ατόμων με εγκεφαλική παράλυση είναι τα άτομα ηλικίας 0-18 ετών, είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν εγκεφαλική παράλυση.

Δικαιούχα πρόσωπα:

Α. Τα Ασφαλισμένα άτομα

Β. Τα Ανασφάλιστα άτομα

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικοί – παραπληγικοί, βάσει των διατάξεων των ν.1140/1981 (Α΄68) και ν.1284/1982 (Α 114).
 • Να μη λαμβάνουν, ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη της οικογένειας τους, από οποιονδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προνοιακή παροχή σε χρήμα ή σύνταξη λόγω εγκεφαλικής παράλυσης ίση ή μεγαλύτερη της προβλεπομένης. Στην περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, καταβάλλεται σε αυτούς η διαφορά.
 • Να μην περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε νομίμως αδειοδοτούμενα ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους καταβάλλει το Κράτος ή Ασφαλιστικός Οργανισμός ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κ.λπ. επιχορηγούμενο από το Κράτος. Αν τη δαπάνη έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η οικογένειά τους, τότε χορηγείται ολόκληρο το ποσό της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει.
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 697 € μηνιαίως.


Για την χορήγηση των παραπάνω  προνοιακών επιδομάτων  είναι απαραίτητη:

 • επικοινωνία του πολίτη  με το  Κέντρο Κοινότητας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

τηλ. 22810 81001

email:kentrokoinotitas@syros-ermoupolis.gr https://www.facebook.com/KentroKoinotitaSyrouErmoupolis

Το πρόγραμμα στοχεύει στον περιορισμό της επισιτιστικής ανασφάλειας μονοπρόσωπων και πολυπρόσωπων νοικοκυριών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και επισιτιστικής ένδειας και στην κοινωνική προστασία και στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού του νησιού, μέσω της σταθερής, μηνιαίας, παροχής βασικών ειδών επισιτισμού, για την κάλυψη πρωτογενών αναγκών.

 Το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικώς με εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, μέσω της παροχής εισοδηματικής ενίσχυσης ή/και επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής.

 Την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας και υλοποίησης του προγράμματος, έχει το Κέντρο Κοινότητας και το -εποπτεύον αυτού- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Δικαιούχοι του προγράμματος :

 •  Μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή καταγωγής των μελών τους, που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη Σύρο και, επιβεβαιωμένα, βρίσκονται σε συνθήκες επισιτιστικής ανασφάλειας.
 • Ενήλικες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη, έχουν δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης, η οποία αφορά το νοικοκυριό.
 • Από την ένταξη στο πρόγραμμα αποκλείονται νοικοκυριά τα οποία (ή μέλη των οποίων) ήδη λαμβάνουν αντίστοιχη μηνιαία επισιτιστική συνδρομή από άλλους φορείς (ενδ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΚΑΡΙΤΑΣ, Ιερά Μητρόπολη κ.α.). Σε περίπτωση που η Υπηρεσία λάβει γνώση ότι κάποιος/α είναι δικαιούχος αντίστοιχου προγράμματος, η αρωγή προς τον/την ωφελούμενο/η θα διακόπτεται.

Υποχρεώσεις δικαιούχων:

 • Κοινωνική Έρευνα: Όσοι/ες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται την επίσκεψη Κοινωνικών Λειτουργών, εφόσον κριθεί αναγκαίο, προκειμένου για την εξέταση των ειδικών συνθηκών διαβίωσής τους και τη σύνταξη έκθεσης κοινωνικής έρευνας.
 • Συμβουλευτική/Στήριξη: Τα μέλη των νοικοκυριών που εντάσσονται στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν τακτική συμβουλευτική και στήριξη από τους/τις Κοινωνικούς Λειτουργούς του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων ατομικών συνεδριών, με στόχο την κοινωνική και εργασιακή (επαν)ένταξη και ενδυνάμωση.
 • Οι ωφελούμενοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών διαβίωσής τους.
 • Αναθεωρήσεις των ωφελούμενων νοικοκυριών διενεργούνται υποχρεωτικώς μία φορά τον χρόνο, εκτάκτως, δε, όταν συντρέχουν λόγοι προτεραιοποίησης του προγράμματος.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά  (από κάθε μέλος του υπό ένταξη νοικοκυριού)

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του/της ενδιαφερομένου/ης, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που θα χορηγεί η Γραμματεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας (για τους Ευρωπαίους πολίτες και τους ομογενείς).
 3. Για τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών: Αντίγραφο άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή του Υπουργείου Εσωτερικών ή Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή Δελτίο αιτήσαντος ασύλου ή οποιονδήποτε άλλον οριστικό τίτλο αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή τους στη Χώρα. Για τους Ευρωπαίους πολίτες: Δελτίο μόνιμης διαμονής Ευρωπαίου πολίτη.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Αριθμό Α.Μ.Κ.Α.
 6. Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή λογαριασμό ΔΕΚΟ, ή μισθωτήριο κατοικίας σε ισχύ
 7. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)
 8. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
 9. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), στον οποίο αποτυπώνεται η συνολική φορολογητέα αξία των ακινήτων ή -για όσους δεν κατέχουν ακίνητη περιουσία- υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε9 ή εκτύπωση κενού εντύπου Ε9 από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 10. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής από την οποία προκύπτει αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας ή απόφαση συνταξιοδότησης.
 11. Εφόσον ο/η αιτούμενος ή/και άλλο μέλος του νοικοκυριού εργάζεται, αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου.
 12. Συνοπτική έκθεση του/της αιτουμένου/ης (ως αναπόσπαστο μέρος της αίτησης), στην οποία θα περιγράφονται οι συνθήκες στις οποίες διαβιοί το νοικοκυριό, εξαιτίας των οποίων έχει περιέλθει σε ή κινδυνεύει να περιέλθει σε συνθήκες επισιτιστικής ανασφάλειας.
 13. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να στοιχειοθετήσει, στο πλαίσιο συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων, τους κινδύνους υλικής αποστέρησης και επισιτιστικής ανασφάλειας με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο το νοικοκυριό (ενδ.: δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα μηνιαία έσοδα και έξοδα του νοικοκυριού).

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση  ένταξης  στο πρόγραμμα  επισιτιστικής αρωγής doc & pdf
 • Ηλεκτρονική αίτηση  αναθεώρησης  στο πρόγραμμα  επισιτιστικής αρωγής doc & pdf

Υπεύθυνο Γραφείο:

 Κέντρο Κοινότητας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας   Δήμου Σύρου -Ερμούπολης

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

τηλ. 22810 81001

 email: kentrokoinotitas@syrosermoupolis.gr  https://www.facebook.com/KentroKoinotitaSyrouErmoupolis

Τα πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας εκδίδονται για συγκεκριμένη χρήση και εφόσον η αναγκαιότητα πιστοποίησης της οικονομικής αδυναμίας προβλέπεται από ισχύουσα διάταξη (Νόμος, Υ.Α., Κανονισμοί Οργανισμών και ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, κτλ).

Η οικονομική αδυναμία πιστοποιείται εφόσον, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 57/1973, συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

     – Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πρόσωπα και οι ανάγκες που προκύπτουν εξ’ αιτίας αυτής, δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα.

       -Υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία κάλυψης της συγκεκριμένης ανάγκης από ίδια μέσα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση (doc & pdf)
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

ή Φωτοαντίγραφο ευρωπαϊκής ταυτότητας + κάρτα ευρωπαίου πολίτη (για υπηκόους κρατών- μελών της ΕΕ)

ή Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου + Άδειας Διαμονής (για υπηκόους τρίτων χωρών)

 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ/τηλεφώνου)

-σε περίπτωση φιλοξενίας: μισθωτήριο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ/τηλεφώνου + Υπ. Δηλώσεις του αιτούντος και του προσώπου που τον/την φιλοξενεί με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

-σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης: πρόσφατα εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Διαζευκτήριο ή αποδεικτικό διάστασης (εφόσον υπάρχει διάζευξη ή διάσταση)
 • Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους (Ε1)
 • Εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους
 • Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (+ της συζύγου και των προστατευόμενων μελών)

(σε περίπτωση μη κατοχής ακίνητης περιουσίας, προσκόμιση κενού Ε9)

 • Αντίγραφο Ε2 (σε περίπτωση εσόδων από ενοίκια)

Το δικαιολογητικό που αντιστοιχεί στα εισοδήματα από:

 • Επίδομα ανεργίας
 • Επίδομα αναδοχής
 • Εξωιδρυματικό επίδομα
 • Διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο
 • ΚΕΑ
 • Προνοιακό επίδομα (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία)
 • Απόφαση ΚΕΠΑ ή πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση (σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
 • Κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει)

Το αντίστοιχο δικαιολογητικό της χρήσης για την οποία αιτείται το πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας.

Ο πολίτης εφόσον αιτείται πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας για δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια υποχρεούται  κατά την επιστροφή του να προσκομίσει στην υπηρεσία αποδεικτικό της παρουσίας του σε γιατρό δημόσιας δομής υγείας ή δημόσιο νοσοκομείο.

 Η υπηρεσία δύναται να ζητήσει κατ’ οίκον επίσκεψη Κοινωνικού/ής Λειτουργού του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, για την περαιτέρω  διερεύνηση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικονομικής  αδυναμίας (doc & pdf)

Υπεύθυνο Γραφείο:

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

Τηλέφωνο: 22810-79648  &  2281081001

email: f.kapella@syros-ermoupolis.gr

Το έκτακτο χρηματικό βοήθημα δίνεται, κατόπιν αιτήσεως ,για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες με τις οποίες είναι αντιμέτωπο το νοικοκυριό.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού, τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν αφορούν όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
• Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
• Σύντομη έκθεση του/της αιτούμενου/ης στην οποία περιγράφονται οι έκτακτες και σοβαρές ανάγκες με τις οποίες είναι αντιμέτωπο το νοικοκυριό του/της αιτούμενου/ης (μονοπρόσωπο ή πολυπρόσωπο) (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας αιτουμένου/ης (καθώς και όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό) ή Διαβατήριο και Άδεια διαμονής (για άτομα που δεν κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια)
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας ή Εκκαθαριστικό σημείωμα)
• Αντίγραφο Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους για όλα τα μέλη που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
• Αντίγραφο του εκκαθαριστικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους ή εκτύπωση κενού Ε9 από το σύστημα taxisnet (εφόσον δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη ιδιοκτησία) – για όλα τα μέλη που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
• Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής για την αναγνώριση ποσοστού αναπηρίας για όλα τα μέλη που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό (εφόσον είναι άνεργοι/ες ή ΑμεΑ)
• Αντίγραφο ατομικού λογαριασμού ασφάλισης του τελευταίου εξαμήνου για όλα τα μέλη του νοικοκυριού (εφόσον είναι εργαζόμενοι/ες)
• Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφεται ο IBAN του λογαριασμού και το όνομα του/της αιτούμενου/ης
• Δικαιολογητικά που αιτιολογούν το έκτακτο και σοβαρό των αναγκών με τις οποίες είναι αντιμέτωπο το νοικοκυριό

Εναλλακτικά:
• Ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος (doc & pdf)

Υπεύθυνο Γραφείο:
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
Δ/νση: Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη (κτήριο ΚΑΠΗ)
Τηλέφωνο: 22810-79647 & 2281081001
email: f.kapella@syros-ermoupolis.gr

Σκοπός του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, το οποίο λειτουργεί με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, είναι η παραμονή των ατόμων της τρίτης ηλικίας, στο οικείο  οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, η πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών  και κοινωνικών προβλημάτων και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.

 Κριτήρια για την εγγραφή μέλους:

Μέλη   του Κ.Α.Π.Η μπορούν να γραφτούν ως μέλη, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, άνδρες και γυναίκες, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
 • να έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.
 • Άτομα νεότερης ηλικίας μπορούν να εγγράφονται ως μέλη του Κ.Α.Π.Η., εφόσον

α) ο/η σύζυγός/σύντροφός τους είναι ήδη μέλος του Κ.Α.Π.Η.

β) έχουν συνταξιοδοτηθεί με σύνταξη γήρατος 

 • για ειδικούς λόγους διαπιστώνεται ότι χρήζουν προστασίας και στήριξης

Δικαιολογητικά

Για νέα εγγραφή των μελών στο Κ.Α.Π.Η. απαιτούνται:

 1. Αίτηση εγγραφής  (διατίθεται από την υπηρεσία)
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για πολίτες που δεν κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται, επιπλέον, τίτλος από τον οποίον προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα)
 3. Αντίγραφο  τελευταίας  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (E1): μόνο την μπροστινή σελίδα όπου αναγράφεται το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ κτλ.
 4. Ετήσια συνδρομή
 5. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον ορίζεται από την εκάστοτε εγκύκλιο.

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/ επανεγγραφής μέλους στο Κ.Α.Π.Η.(doc&pdf)
 • Ηλεκτρονική αίτηση ανανέωσης εγγραφής μέλους στο Κ.Α.Π.Η.(doc&pdf)
 • Ηλεκτρονική αίτηση διαγραφής μέλους στο Κ.Α.Π.Η.
  (doc&pdf)

Για την  ετήσια ανανέωση της εγγραφής,  απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1.  Αίτηση  ανανέωσης  εγγραφής  (διατίθεται από την υπηρεσία)
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Κάρτα μέλους
 4. Ετήσια συνδρομή
 5. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον ορίζεται από την εκάστοτε εγκύκλιο.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Γραφείο υπηρεσιών φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

Τηλέφωνο: 22810-79648  &  2281081001

email: a.maris@syros-ermoupolis.gr

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων καθώς και ατόμων με αναπηρίες που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή/και νοσηλευτικών υπηρεσιών δίνοντας προτεραιότητα σε :

 • άτομα με χαμηλό εισόδημα τα οποία αδυνατούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση
 • άτομα τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν λόγω κινητικών ή άλλων δυσκολιών
 • άτομα τα οποία διαβιούν μοναχικά

Υπεύθυνο Γραφείο:

 Κέντρο Κοινότητας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας   Δήμου Σύρου -Ερμούπολης

Δ/νση:  Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη  (κτήριο ΚΑΠΗ)

τηλ. 22810 81001

email: kentrokoinotitas@syrou-ermoupolis.gr

O Δήμος Σύρου -Ερμούπολης, με γνώμονα την ελάφρυνση και στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, εφαρμόζει τη μείωση αλλά και την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των απόρων, πολυτέκνων , ΑΜΕΑ κλπ.

Οικονομική υπηρεσία

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.