Πολιτική Προστασία

Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για χρήση μάσκας λόγω κορωνοϊού
Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για χρήση μάσκας λόγω κορωνοϊού.
Ενημέρωση σχετικά με τον Κορονοϊό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Ενημέρωση σχετικά με τον Κορονοϊό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.