Κοινωνική Υπηρεσία

Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος – βλαστοκυττάρων
Κατόπιν εισηγήσεως του Δημάρχου του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, κ. Νικολάου Λειβαδάρα και ενεργειών της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου της Κοινωνικής Υπηρεσίας (πλην ΚΑΠΗ) κας Αγγελικής Πρίντεζη και του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και Γενικού Νοσοκομείου […]