Αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων

Απόφαση 1/2020 Κοινότητας Βάρης
Απόφαση 1/2020 Κοινότητας Βάρης
Απόφαση 2/2020 Κοινότητας Γαλησσά
Απόφαση 2/2020 Κοινότητας Γαλησσά
Απόφαση 1/2020 Κοινότητας Γαλησσά
Απόφαση 1/2020 Κοινότητας Γαλησσά
Πίνακας 1/2020 Κοινότητας Γαλησσά
Πίνακας 1/2020 Κοινότητας Γαλησσά
ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2019 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Γνωμοδότηση Κοινότητας Ερμούπολης σχετικά με την εκ νέου μίσθωσημέσω δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου επί της πλατείας Μιαούλη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2019 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Γνωμοδότηση Κοινότητας Ερμούπολης σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Νηρέως 6 στην Νεάπολη Ερμούπολης.