Ενημέρωση

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019
Απόφαση 62/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 62/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 60/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 60/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 58/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 58/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 57/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 57/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 56/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 56/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 55/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 55/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 54/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 54/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 50/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 50/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
  • Kατηγορίες