Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μουσικών (Φλάουτο) και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μουσικών (κλαρινέτο)

29 Σεπτεμβρίου, 2022 14:08

ΣΟΧ 3/2022 (Α.Π.:15615/17-08-2022) με ΑΔΑ:ΨΟΦΩΩΗΟ-ΕΚ6 Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μουσικών (Φλάουτο) και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μουσικών (κλαρινέτο) από την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες . Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30/09/2022 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) έως και 10/10/2022 (ΔΕΥΤΕΡΑ).

  1. ΣΟΧ 3/2022 (Α.Π.:15615/17-08-2022) με ΑΔΑ:ΨΟΦΩΩΗΟ-ΕΚ6 Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου -Ερμούπολης γα την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  2. «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
  3. Έντυπο ασεπ ΣΟΧ 2δε /υε
  4. Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων