Δημοτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :

Δημήτριος Κοσμάς, Αντιδήμαρχος


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Θεοδώρα Καρτάνου, Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Αναγέννησί μας»
 2. Νικόλαος Σκευοφύλαξ, Αντιδήμαρχος, Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Αναγέννησί μας»
 3. Φραγκίσκος Βακόνδιος, Αντιδήμαρχος, Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Αναγέννησί μας»
 4. Ιωάννης Βουτσίνος, Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Αναγέννησί μας»
 5. Μαρία Μαυρίκου, Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Με Σχέδιο για την Σύρο»
 6. Αριστείδης Ρώτας, Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Με Σχέδιο για την Σύρο»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Ευάγγελος Χαλκιάς, Αναπληρωματικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Αναγέννησί μας»
 2. Κωνσταντίνος Γαβιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Αναγέννησί μας»
 3. Θωμαή Μενδρινού, Αντιδήμαρχος, Αναπληρωματικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Αναγέννησί μας»
 4. Ιωάννης Μαραγκός, Αντιδήμαρχος, Αναπληρωματικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Αναγέννησί μας»
 5. Κανδιώ Μαραγκού, Αναπληρωματικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Με Σχέδιο για την Σύρο»
 6. Παναγιώτης Κουταβάς, Αναπληρωματικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής, από την Δημ. Παράταξη «Με Σχέδιο για την Σύρο»

Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα σύμφωνα με το άρ. 8 παρ. 10 του Ν. 5056/2023 ο ορισμός των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Νικολάου Καΐλη από την Δημ. Παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” και Νικόλαου Αλμπανόπουλου από την Δημ. Παράταξη “Σύρος Εξ’ Αρχής”, ως εκπροσώπων των αντίστοιχων Δημ. Παρατάξεων στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΔΗΜΟΣ