Προσκλήσεις

Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 16/07/2024
Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 16/07/2024
Πρόσκληση Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου
Πρόσκληση Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου
Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 09/07/2024
Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 09/07/2024
Ημερήσια Διάταξη 17-2024 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 08-07-2024 (3η Απολογιστική Συνεδρίαση Δ.Σ.2024)
Ημερήσια Διάταξη 17-2024 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 08-07-2024 (3η Απολογιστική Συνεδρίαση Δ.Σ.2024)
Πρόσκληση Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου
Πρόσκληση Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου
Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 02/07/2024
Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 02/07/2024