Προσκλήσεις

Πρόσκληση Κοινότητας Ερμούπολης
Πρόσκληση Κοινότητας Ερμούπολης
Πρόσκληση Κοινότητας Μάννα
Πρόσκληση Κοινότητας Μάννα
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης
Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης
Πρόσκληση 11/2022 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την 18-08-2022
Πρόσκληση για την “Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Μηχανογράφησης”.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Μηχανογράφησης”.