Ημερήσιες Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερήσια Διάταξη 17/2023 Ειδικής Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 06-06-2023
Ημερήσια Διάταξη 16-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 01/06/2023
Ημερήσια Διάταξη 16-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 01/06/2023
Ημερήσια Διάταξη 15/2023 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 29-05-2023
Ημερήσια Διάταξη 14-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/05/2023
Ημερήσια Διάταξη 14-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/05/2023
Ημερήσια Διάταξη 13-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/05/2023
Ημερήσια Διάταξη 13-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/05/2023
Ημερήσια Διάταξη 12/2023 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου της 28-04-2023
Ημερήσια Διάταξη 12/2023 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου της 28-04-2023