Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Ενημερώνουμε τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση 173/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης, ότι για το τρέχον έτος 2020 δεν απαιτείται ανανέωση της κάρτας επιτρεπόμενης στάθμευσης, αλλά εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η κάρτα του 2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2o:Έγκριση ή μη μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού γιατην μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: Σ.Α. 2018ΣΕ27510133 (ΚΩΔ. CPV: 71320000-7“Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών”) με Κωδικό ΟΠΣ 5002450
ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για την συμμετοχή στην ΓενικήΣυνέλευση της ΠΕΔ από 8-10/11/2019.
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019
Eρωτηματολόγιο προβολής επιχειρήσεων Σύρου
Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Σύρου μέσω του νέου τουριστικού portal, ενημερώνει τις επιχειρήσεις διαμονής και εστίασης του νησιού μας που επιθυμούν να προβληθούν να συμπληρώσουν τις δύο παρακάτω φόρμες
Συμμετοχή Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στην 3η Πανελλαδική Εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθή κατανάλωση του αλκοόλ
Στην 3η Πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση του αλκοόλ συμμετέχει ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
  • Kατηγορίες