Χειμερινά Δρομολόγια ΚΤΕΛ Σύρου από 13-9-2021

8 Σεπτεμβρίου, 2021 13:08

Μπορείτε να κατεβάσετε τα χειμερινά δρομολόγια ΚΤΕΛ Σύρου πατώντας εδώ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ  13/9/2021

BUS TIMETABLE FROM  13/9/2021

ΓΡΑΜΜΗ 1 – LINE 1          ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  –   TIMECOURSE

00΄               20΄           30΄                40΄               45΄                     50΄             60΄             65΄                   75΄

EΡΜΟΥΠΟΛΗΚΙΝΙΓΑΛΗΣΣΑΦΟΙΝΙΚΑΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟΒΑΡΗΑΖΟΛΙΜΝΟEΡΜΟΥΠΟΛΗ
HERMOUPOLISΚΙΝΙGALISSAFINIKAPOSIDONIAMEGA GIALOVARIAZOLIMNOHERMOUPOLIS

Αναχώρηση(Departure): 09:00  – 11:00 – ( 12:00 ΕΩΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ)  14:15 – 16:00

………………………………………………………………………………………………………………

ΓΡΑΜΜΗ 2 – LINE 2        ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  –   TIMECOURSE

00΄                  20΄              25΄                30΄                     35΄                40΄             45΄                  60΄

EΡΜΟΥΠΟΛΗ→ΓΑΛΗΣΣΑ→ΦΟΙΝΙΚΑ→ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ→ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ→ΒΑΡΗ→ΑΖΟΛΙΜΝΟ→EΡΜΟΥΠΟΛΗ
HERMOUPOLIS→GALISSA
FINIKAPOSIDONIAMEGA GIALOVARIAZOLIMNO→HERMOUPOLIS

Αναχώρηση(Departure):     18:00 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ΓΡΑΜΜΗ 3 – LINE 3       ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ   –  TIMECOURSE

00΄                  15΄               20΄            25΄                    30΄                  35΄             45΄            55΄               75΄

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΑΖΟΛΙΜΝΟΒΑΡΗΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΦΟΙΝΙΚΑΓΑΛΗΣΣΑKINIΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΗERMOUPOLISAZOLIMNOVARIMEGAGIALOPOSIDONIAFOINIKAGALISSAKINIΗERMOUPOLIS

Αναχώρηση (Departure): 11:30  –  16:30  –  17:30  –  19:30

………………………………………………………………………………………………………………

ΓΡΑΜΜΗ 4 – LINE 4         ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ   –  TIME COURSE

00΄                  15΄              20΄              25΄                    30΄                  35΄              45΄                  60΄ 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ→ΑΖΟΛΙΜΝΟ→ΒΑΡΗ→ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ→ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ→ΦΟΙΝΙΚΑ→ΓΑΛΗΣΣΑ→ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΗERMOUPOLIS→AZOLIMNO→VARI→MEGA GIALO→POSIDONIA→FOINIKA→GALISSA→ΗERMOUPOLIS

Αναχώρηση (Departure): 10:30 – ( 12:30 ΕΩΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ) –  13:30  – 14:15

………………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΚΙΝI:  20΄ HERMOUPOLIS ΄KINI:  20΄

Αναχώρηση (Departure): 09:00  – 11:00 – 12:00 – 14:15 – 16:00

                   KINI ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:  20΄      KINI HERMOUPOLIS:  20΄       

Αναχώρηση(Departure):    12:25  –   17:25  –  18:25  –  20:25 

( 09,20-11,20-14,30-16,20 ΑΠΟ ΚΙΝΙ – ΓΑΛΗΣΣΑ – ΦΟΙΝΙΚΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – Μ.ΓΙΑΛΟ- ΒΑΡΗ-ΑΖΟΛΙΜΝΟ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ)

      ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ 14/9/21

06:30 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – Κ.ΜΑΝΝΑ – ΒΑΡΗ – Μ.ΓΙΑΛΟ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΑ – ΓΑΛΗΣΣΑ – ΠΑΓΟ – ΤΑΛΑΝΤΑ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

06:30  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΑΝΩ.ΜΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΚΟΠΗ-ΒΗΣΣΑ-ΑΔΕΙΑΤΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ-Μ.ΓΙΑΛΟ-ΒΑΡΗ-ΑΖΟΛΙΜΝΟ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

14:30  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΑΝΩ.ΜΑΝΑ – ΧΡΟΥΣΣΑ-ΠΑΡΑΚΟΠΗ-ΒΗΣΣΑ-ΑΔΕΙΑΤΑ-ΠΑΡΑΚΟΠΗ-ΑΝΩ.ΜΑΝΝΑ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Ετικέτες: ,