Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 99/2020 Δημάρχου 20 Μαρτίου 2020
2 Απόφαση 91/2020 Δημάρχου 10 Μαρτίου 2020
3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2020
4 Απόφαση Δημάρχου 191/2019 ορισμού εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 04 Σεπτεμβρίου 2019
5 Απόφαση Δημάρχου 190/2019 ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 04 Σεπτεμβρίου 2019
6 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και των εποπτευομένων νομικών του προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 19 Ιουνίου 2018
7 Επανασυγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» 01 Ιουνίου 2018
8 Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 28 Φεβρουαρίου 2017
9 Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 28 Φεβρουαρίου 2017
10 Απόφαση 70/2015 Δημάρχου 04 Μαΐου 2015

Σελίδα 1 από 2

Go to top